گروه شیمی منطقه ۱۷ تهران
اخبار و اطلاعات و تاز ه هااز گروه شیمی منطقه ۱۷ تهران
 
 
برای دانلود سوالات اینجا کلیک کنید نوع مطلب : بانک سوالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


برای دریافت سواات کلیک کنید.نوع مطلب : بانک سوالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


برای دریافت سوالات کلیک کنیدنوع مطلب : بانک سوالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


برای دریافت سوالات شیمی 2 کنکور 92-85 کلیک کنیدنوع مطلب : بانک سوالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


برای دریافت سوالات شیمی 3 کنکور 85-92 کلیک کنید نوع مطلب : بانک سوالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


امتحان میان ترم دروس شیمی1 و 3 در سطح منطقه 17 در تاریخ 92/1/28 برگزار شد . برای دریافت سوالات کلیک کنید

*درس شیمی 1


* درس شیمی 3
نوع مطلب : بانک سوالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بارم بندی درس شیمی (1) وآزمایشگاه  

 

شهریور

نوبت دوم

نوبت اول

بخش

5

5/2

12

اول

5

 

5/2

8

دوم تا ابتدای صفحه‌64

4

-

دوم از صفحه‌64 تا آخر بخش

5

5/5

-

سوم

5

5/5

-

چهارم

20

20

20

جمع

 

بارم بندی درس شیمی (2) و آزمایشگاه

 

بخش های كتاب

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

اول

8

2

5/4

دوم

7

2

3

سوم(تا انتهای صفحه 62 )

5

1

5/3

سوم( از صفحه 62 به بعد )

-

4

چهارم

-

8

6

پنجم

-

3

3

جمع

20

20

20

 

بارم بندی درس شیمی (3) وآزمایشگاه    

بخش های كتاب

نوبت اول

نوبت دوم  و شهریور

بخش یک

13

5/6

 بخش دو ( تا صفحه 54)

7

25/7

بخش سه

-

25/6

جمع

20

20

 فایل ضمیمه بارم بندی  (شیمی 4 )*****


نوع مطلب : اخبار، بانک سوالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


1- چه رابطه ای بین شیمی و سیستم های دارویی است؟-

جواب: علم داروسازی كلا وابسته به شیمی است و داروسازی بدون شیمی یعنی هیچ. تمام فرمولهای شیمیایی داروها و معادلات تهیه‌ی آنها از شیمی نشات گرفته می شود

 

2- چرا گرما تابع مسیر است ولی آنتالپی تابع حالت است؟-

جواب: گرما و کار به تنهایی تابع مسیرند چون به مسیر انجام بستگی دارند اما مجموع آن ها یعنی انرژی درونی یک تابع حالت است.

3- در چه صورتی برف در حال اب شدن یخ می بندد؟-

در صورتی که هنگام ذوب دوباره سرد شود یا فشار محیط افزایش یابد


4- چرا در کتاب شیمی 2طیف نشری عناصر غیر از هیدروژن نیامده است؟-

جواب: چون اتم هیدروژن تنها دارای یک الکترون است اما سایر اتم ها دارای بیش از یک الکترون بوده و طیف نشری ان ها پیچیده است.


5- در چه مایعی یخ حل نمیشود؟

جواب: در مایعات نا قطبی آب و یخ حل نمی شوند.مایعات ناقطبی مانند نفت بنزین تولوئن روغن و چربی ها.البته حواستون باشه که ذوب شدن یخ را با انحلال اون یکی نگیرین

 

6- چرا استون و هگزان در هم حل میشوند؟ مگه استون قطبی و هگزان غیر قطبی نیست ؟ مگه شبیه شبیه را در خود حل نمی کنه؟ بس چرا این دو در هم حل میشوند؟

جواب: استون با این که قطبی می باشد اما دارای گروه های آلکیلی (CH3) بوده و در هگزان نیز به خوبی حل می شود.مواد زیر در هم حل می شوند: هگزان , بنزین, نفت. بوتانول, تولوئن, کبن تترا کلرید, قیر, گازوییل’ روغن, چربی ها, چرک ها همگی ناقطبی اند

 

7-چرا اکسیژن که ناقطبی است در آب که قطبی است حل می شود؟-

قطبی بودن برای انحلال فقط یک شرط محسوب میشه. عوامل دیگری که باعث برقراری جاذبه  ی بین مولکولی بین حل شوند و حلال میشن عبارتند از سنگینی جرم مولکولی، حجیم بودن مولکول و غیره. در مورد اکسیژن می توان گفت که:به علت سنگینی و حجیم بودن مولکول و داشتن جفت الکترون های نا پیوندی می تواند در آب حل شود. موفق باشید.


8-چرا با وجود کاهش آنتروپی فرآیند انجماد آب خود به خود است؟-

جواب: چون گرماده است. هر فرایند خود به خودی حداقل یک عامل مساعد لازم دارد و در انجماد آب عامل کاهش انرژی یک عامل مساعد می باشد بنابراین انجماد آب در دماهای پایین خودبه خودانجام می شود.

 

9-مگر لایه ی اوزون چگالی بیشتری نسبت به هوا ندارد پس چرا به سمت پایین حرکت نمی کند-

جواب: جاذبه ی زمین با افزایش ارتفاع, کاهش می یابد.در ضمن  مولکول های اوزون در لابلای مولکول های هوا پخش شده اند به طوری که غلظت آن در لایه ی اوزون فقط 1 تا 3 قسمت در میلیون می باشد . تصور نکنید که لایه ی  اوزن به هم پیوسته و متراکم از مولکول های آن است

10- چرا اوزون ترو پسفری فقط بر بعضی از محصولات تاثیر دارد؟-

جواب: طبیعی است که مقاومت جانداران اعم از گیاه یا حیوان در برابر عوامل بیماریزا متفاوت است

 

11- آلکانی که به عنوان رقیق کننده در رنگهای ژوغنی وحلال ناقطبی است؟

جواب: هگزان( C6H14)

 

      12-  چرا آنتالپی استاندارد تشکیل برخی از مواد مثبت است؟-

جواب: آنتالپی بیش تر مواد منفی هست.اما این که برخی مواد آنتالپی مثبت دارند  به علت ناپایدارتر بودن این مواد در شرایط استاندارد ترمودینامیکی مربوط می شود. یعنی این مواد نسبت به عنصرهای تشکیل دهنده شان سطح انرژی بالاتری دارند.

 

13- چراظرفیت گرمای مولی از ظرفیت گرمایی ویژه بیشتر است؟

جواب: چون هر مول از یک ماده از یک گرم آن ماده بیش تر است بنابراین ظرفیت گرمایی مولی هر جسمی از ظرفیت گرمایی ویژه ی آن بیش تر است. بین ظرفیت گرمایی مولی و ویژه رابطه ی زیر برقرار است:
ظرفیت گرمایی ویژه جسم × جرم مولی جسم= ظرفیت گرمایی مولی جسم

 

14-در  نظریه  ی حالت گذار برای رسم پیچیده ی فعال چه اقداماتی بایستی انجام داد و چگونه میتوان پیچیده ی فعال یک واکنش را بس از تشخیص دادن آن از سئوالات تستی و تشریحی  رسم کرد؟  همراه با چند مثال؟

جواب: مراحل رسم ساختار لوویس پیچیده ی فعال عبارتند از:
1- رسم ساختار لوویس واکنش دهنده ها
2- تشخیص جهت گیری مناسب واکنش دهنده ها هنگام برخورد با توجه به ساختار فراورده های واکنش.
3- رسم ساختار پیچیده ی فعال به طوری که پیوندهای در حال تشکیل یا در حال شکستن را به صورت نقطه چین نشان دهیم.

 

15-چرا گاز ها ظرفیت گرمایی بالایی دارند

جواب: با توجه به تعریف ظرفیت گرمایی ویژه  و دما . می توان گفت که افزایش دمای یک ماده با هر حالت فیزیکی به صورت افزایش جنبش ذرات آن و بالا رفتن میانگین انرژی ذرات آن ظاهر می شود و چون در گازهایی همانند هیدروژن و هلیم در حال معمولی هم دارای جنبش بسیار بالایی در ذرات آن ها هستند . شاید به این دلیل است که دادن گرمای زیادی هم به آن ها چندان روی افزایش جنبش  ذرات و دمای گاز تاثیری ندارد و ظرفیت گرمایی ویژه ی آن ها بسیار بالاست.

 

16- دلیل ظرفیت گرمایی بالای گازها چیه؟

جواب: با توجه به تعریف ظرفیت گرمایی ویژه  و دما . می توان گفت که افزایش دمای یک ماده با هر حالت فیزیکی به صورت افزایش جنبش ذرات آن و بالا رفتن میانگین انرژی ذرات آن ظاهر می شود و چون در گازهایی همانند هیدروژن و هلیم در حال معمولی هم دارای جنبش بسیار بالایی در ذرات آن ها هستند . شاید به این دلیل است که دادن گرمای زیادی هم به آن ها چندان روی افزایش جنبش  ذرات و دمای گاز تاثیری ندارد و ظرفیت گرمایی ویژه ی آن ها بسیار بالاست.

 

آیا میتوان نتیجه گرفت که حالت فیزیکی هم برمقدار ظرفیت گرمایی ویژه یک ماده موثر است ؟؟؟؟

جواب: بله.

 

17- چرا ویتامین c  که یک استر است به عنوان یک اسید معروف است؟ 

جواب: به علت داشتن 4 هیدروژن اسیدی در ساختار ویتامین ثُ این ویتامین را در زمره ی اسیدها قرار داده است. در ضمن در ویتامین ُ ث یک عامل استری  نیز وجود دارد. فرمول ساختاری ویتامین ث در کتاب شیمی سال سوم دبیرستان د ربخش محلول ها آمده است.

 18-چرا فقط بعضی مواد تصعید می شوند؟

جواب: تصعید مواد در فشار یک اتمسفر بستگی به دما  دارد.  خیلی از مواد این ویژگی را دارند موادی مثل نفتالینC10H8، یخH2O ، ید جامدI2، کربن دی اکسید جامد(یخ خشکCO2) و .... و اما دلیل این که فقط برخی مواد تصعید می شوند به ضعیف بودن نیروهای جاذبه ی بین مولکولی آن ها برمی گردد.

19-چراگرمای ویزه آب از یخ بالاتر است؟

جواب: در آب ذرات دارای حركات انتقالی و ارتعاشی هستند در حالیكه در یخ مولكول ها فقط حركت ارتعاشی دارند به همین دلیل برای بالا بردن شدت این حركات (افزایش دما) ، آب در مقایسه با یخ به گرمای بیشتری نیاز دارد.از طرف دیگر در یخ مولكول ها در ساختار كریستالی نزدیك به هم بوده وانتقال گرما در آن ها نسبت به آب راحت تر صورت می گیرد.و اما در مورد بخار آب به دلیل عدم حضور پیوند های بین مولكولی نیاز به انرژی برای شكستن این پیوندها نیست در نتیجه گرمای ویژه بخار آب نیز از آب كمتر است.ضمنا این دلیل را هم می توان به دلایل بالا اضافه نمود:یخ در واقع از دو فاز جامد و گاز تشكیل شده و ظرفیت گرمایی آن میانگین این دو فاز است و چون ظرفیت گرمایی ویژه در حالت گاز ، به علت نبودن جاذبه های بین مولكولی ،كم است ، پس ظرفیت گرمایی یخ هم كم می شود.

20-چرا الماس در آب دیده نمی شود ؟  چرا وقتی یك نور به منشور برخورد می كند رنگهای زیادی از آن خارج می شود ؟

جواب: عبور نور از منشور به خاطر خاصیت پاشندگی نور توسط منشور به رنگ های مختلف تجزیه می شود. نور سفید از پرتوهایی با طول موج های مختلف تشکیل شده است که با توجه به وجود اختلاف در سرعت نورهای مختلف در یک محیط شفاف نور سفید به هفت رنگ اصلی تجزیه می شود. میزان شکست نورهای مختلف در یک محیط شفاف با هم دیگر فرق دارد. احتمالا ضریب شکست الماس به آب نزدیک است که همین دلیل برای ندیده شدن الماس در آب کافیست.

 

21-کپسول گاز مایع در زمستان ها پرو پان بیش تر ودر تا بستا ن ها بوتان بیش تر دارند  چرا مقدار این دو گاز را این طور تغییر می دهند ؟

جواب: نقطه ی ذوب و جوش پروپان از بوتان پایین تر است بنابراین در زمستان که هوا سرد است از این گاز بیش تر استفاده می شود تا مایع نشود و تمام گاز با فشار بیش تری از سیلندرها خارج گردد

 22- چرا در دماسنج الکل است و چرا از اب استفاده نمیشود ؟

جواب: نقطه ی انجماد آب صفر درجه است اما الکل در حدود 38- درجه سانتی گراد منجمد می شود پس آب در زیر صفر درجه یخ بسته و دماسنج از کار افتاده و شکسته می شود.

23 -چند نمونه از موارد استفاده ظرفیت گرمایی ویژه جامدات در صنعت رونام ببرید؟

جواب: از کاربردهای ظرفیت گرمایی ویژه می توان در ساخت انواع گرماسنج ها و وسایلی که با اندازه گیری گرما سرو کار دارند اشاره نمود..

24- ظرفیت گرمایی حالت مذاب و جامد فولاد ؟

جواب: در سال 1198-1819 دولون و پتی خاطر نشان كردند كه ظرفیت گرمای مولی تمام عناصر به استثنای چند مورد ، مقادیری در حدود 6cal/molºc دارند . ظرفیت گرمایی مولی از ضرب كردن گرمای ویژه در جرم مولكولی به دست می آید.البته چون فولاد یک ماده خالص نیست پس نمی توان ظرفیت گرمایی ویژه برای آن بیان کرد، با تغییر درصد جرمی فولاد ظرفیت گرمایی آن تغییر می کند . ولی با توجه به اینکه درصد زیاد فولاد را آهن تشکیل می دهد ، ظرفیت گرمایی ویژه فولاد بایستی نزدیک به آهن باشد.

نوع مطلب : جزوه های درسی، بانک سوالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سوالات

پاسخ نامهنوع مطلب : بانک سوالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


کلیک کنید

پاسخنامهنوع مطلب : بانک سوالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


برای دریافت سوالات کلیک کنیدنوع مطلب : بانک سوالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


برای دریافت سوال کلیک کنیدنوع مطلب : بانک سوالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


برای دانلود کلیک کنیدنوع مطلب : بانک سوالات، جزوه های درسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
درباره وبلاگ
صفحات جانبی
نظرسنجی
تا چه میزان از برپگزاری کلاس رضایت دارید؟


جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو